40 35 40 69 keld@keldk.dk

Lovkrav for at få kørekort til personbil:

For et få kørekort til personbil skal du som minimum gennemgå 29 lektioner i teorilokalet. 8 lektioner i færdselsrelateret førstehjælp, 4 lektioner i kørsel på manøvrebane, 4 lektioner i kørsel på køreteknisk anlæg (glatbane), 16 lektioner i kørsel på vej samt en køreprøve. Du må påbegynde undervisningen ca. 3 måneder før du fylder 17 år.

 

Regler for ledsagerkørsel:

$

17 årige trafikanter skal ledsages af en person, som er mindst 30 år gammel, med mindst 10 års erfaring som trafikant.

$

Ledsageren må ikke have fået hverken betinget eller ubetinget frakendt sit kørekort de seneste 10 år

$

Ledsageren skal selv være i stand til at overtage kørslen hvis dette skulle blive nødvendigt.

$

Du skal være opmærksom på at du først må køre uden ledsager når du fylder 18 år.

Hvis du ikke ønsker at bruge ledsagerkørsel vil vi klart anbefale at du venter med at tage kørekortet til du bliver 18 år.

Hvor foregår undervisningen:

Teoriundervisningen foregår på vores center på Elsøvej 10. Banekørsel foregår på vores egen baneanlæg. De praktiske kørelektioner foregår i Nykøbing. Undervisningstiden for at erhverve kørekort til personbil er ca. 2 måneder.

Hvornår foregår undervisningen:

Der er teoriundervisning en gang om ugen på den ugedag dit teorihold starter fra kl. 16.30 – 18.45. Undervisningsforløbet er på 3 mdr. Kørelektionerne afvikles på hverdage mellem 7.00 og 17.30 samt på lørdage mellem 7.00 og 12.00

Vi forsøger selvfølgelig at tilpasse undervisningen så den så vidt muligt ikke går ud over skole/arbejdstid, men der vil blive behov for at nogle lektioner skal køres i skole/arbejdstiden

Hvad koster det:

De fleste køreskoler giver en fast pris på lovpakken, dette er ikke en pris på kørekortet idet lovpakken ikke indeholder prøvegebyr til staten, førstehjælp og eventuelt ekstra køretimer..

Lovpakken koster 17.400,-
Ud over lovpakken vil der være udgifter til:
Førstehjælp koster 650,-
Prøvegebyr til staten koster 1170,-
E.V.T. Ekstra køretimer 650,-

Hvordan betaler du:

Vores normale betalingsbetingelser er at kørekortet skal være betalt før du kommer til køreprøve.

Vi har 3 løsninger:

1. Du betaler 8.000,- når du starter, og restbeløbet før køreprøven.

2. Vi aftaler du betaler hele beløbet før køreprøven.

3. For elever vi overtager fra andre køreskoler skal der være afregnet med den gamle køreskole før du starter hos os, og du betaler så efter forbrug 700,- pr. lektion

Elever med særlig behov:

Vi har stor erfaring med undervisning af elever med særlig behov på grund af: Sprog, fysiske problemer, psykiske problemer eller indlæringsvanskeligheder. Til disse elever sammensætter vi et specielt undervisningsforløb der er tilpasset elevens behov i samarbejde med forældre og/eller institutioner.

 

Kørekort med automatgear:

Det er nu blevet muligt at tage kørekort til bil med automatgear. Du skal være opmærksom på at du så kun må køre i biler med automatgear og at du skal til en ny køreprøve hvis du ønsker dette ændret til at du må køre i biler med manuelt gearskifte.

Fordelen ved at køre med automatgear er at du bedre kan koncentrere dig om trafikken da der ikke skal laves gearskifte, dette vil i langt de fleste tilfælde bevirke at du ikke får behov for ekstra kørelektioner ud over de 16 der er lovbefalet idet erfaringen viser at dem der har behov for ekstra lektioner i lang de fleste tilfælde skyldes besvær med at betjene bilen.

En bil med automatgear er i færdselsloven en bil uden koblingspedal

Kursusprogram:

Vi sender et kursusprogram når vi har modtaget din tilmelding

Teorihold

Tidspunkt

26/2 2024

16/4 2024 Ikke flere pladser

3/6 2024

6/8 2024 Ikke flere pladser

23/9 2024

12/11 2024

 

16.30 – 18.45

16.30 – 18.45

16.30 – 18.45

16.30 – 18.45

16.30 – 18.45

16.30 – 18.45

© Keld's Køreskole. All rights reserved. 2019

Web design: RADESIGN  CMS & Programming: KCIT